Facebook Luật game Liên hệ Diễn đàn

Ba cây

Cập nhật :

Để tham gia người chơi phải có số tiền lớn hơn 2 lần mức tiền cược của bàn. Trong quá tình chơi, bất cứ khi nào người chơi có số tiền bé hơn 2 lần mức tiền cược thì sẽ bị hệ thống đẩy khỏi bàn.

Sau khi kết thúc 1 ván chơi, người chơi sẽ có 5s để bắt đầu ván mới. Để bắt đầu ván mới, người chơi click vào button: Sẵn sàng. Sau khi chuyển sang trạng thái sẵn sàng, button này sẽ chuyển thành: Không sẵn sàng, người dùng click vào đây để chuyển thành không sẵn sàng.

Sau khi tất cả người chơi sẵn sàng, hoặc sau khi hết 5s cho việc bắt đầu ván mới. Hệ thống sẽ tự động chia bài. Người nào không sẵn sàng sẽ bị bỏ qua không được tham gia ván bài đó.

Các quân bài được chia sẽ được up, để mở 1 quân bài người chơi click vào quân bài đó. Người chơi có 10s để mở cả 3 quân bài. Khi tất cả các quân bài đã được mở, hoặc hết thời gian 10s để mở bài, hệ thống sẽ so điểm và chia tiền ( trong trường hợp bài chưa mở thì hệ thống sẽ tự động mở bài ). Sau khi chia tiền kết thúc 1 ván sẽ bắt đầu ván mới.

Bình luận

Trả lời nhận xét của:

Ý kiến bạn đọc (0)