Trang chủ


BigCom - Mạng giải trí trên di động cho người Việt khắp năm Châu

★ ★ ★ ★ ★

Bước 1: Ấn vào "Download for IOS" để cài đặt
Bước 2 : Sau khi cài đặt BigCom thành công bạn cần vào:
Cài đặt > Cài đặt chung > Quản lý thiết bị > VGP Join Stock Company > Tin cậy

Hoặc đối với ngôn ngữ tiếng Anh:
Setting > General Setting > Device Management > VGP Join Stock Company >Trust